Kariéra trenéra

Wilhelm trénoval na nejvyšší holandské úrovni jak ženy tak i muže.
Wilhelm začal hrát volejbal ve 13 letech a o pár let později už trénoval svůj první ženský volejbalový tým.
Wilhelm ve své více než 50leté kariéře netrénoval jenom mládež, ale také seniory na jakékoliv úrovni.
V dnešní době Wilhelm úspěšně podporuje  se svou filozofií trenéry různých volejbalových oddílů. Willhelm také organizuje školení pro trenéry  s různými tématy jako je technika a taktika.

Od samého začátku jeho kariéry dostával pravidelně otázky od trenérů, zdali jim nemůže pomoci s tvorbou tréninků.
Tímto vznikl nápad dát jeho tréninkům knižní podobu.

Nyní vznikají kompletní ročníky a také vycházejí články digitálně nebo na CD.


Wilhelm de Ruiter
Trenér / Docent / Autor
Raadhuisstraat 4e
7255BM Hengelo Gld. Nizozemsko
0031575-462701
wilhelmderuiter@gmail.com