Filozofie volejbalu

Wilhelm staví svojí filozofii na 3 pilířích:
Uznání, úcta,důvěra.

Tréninky jsou co nejvíce postavené na situacích ze zápasů.
Každý trénink má důraz na dané téma a maximálně jeden poddůraz.
Hodně pozornosti je kladeno na techniku..
Při rozcvičce je důležité aby byl pužit co nejvíce míč a souhlasil s důrazem tréninku.
Tuto filozofii najdete zpětně v trénincích.

 

     

Wilhelm de Ruiter
Trenér / Docent / Autor
Raadhuisstraat 4e
7255BM Hengelo Gld. Nizozemsko
0031575-462701
wilhelmderuiter@gmail.com